Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego

Wójt Gminy Rzgów informuje, że uruchomiono przyjmowane wniosków o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych w cenie 2 000 zł brutto za tonę.

Wnioski można składać:

 • na piśmie - w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Konińska 6 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej - skrzynka ePUAP: GOPS Rzgów.

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy Rzgów, którzy spełniają kryteria uprawniające do otrzymania dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 i 1967), czyli posiadają wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i jako główne źródło ciepła wskazali urządzenia zasilane węglem.

Zakup węgla po preferencyjnych cenach będzie możliwy w dwóch okresach:

 • pierwszy: w terminie do 31.12.2022 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej (termin składania wniosków do 30.11.2022 r.);
 • drugi: w okresie od 02.01.2023 r. do 30.04.2023 r. w maksymalnej ilości 1,5 tony dla jednego kupującego spełniającego warunki sprzedaży preferencyjnej (termin składania wniosków od 02.01.2023 r.- 28.02.2023 r.).

Prawa do zakupu węgla po preferencyjnych cenach nie będzie miał wnioskodawca ani żaden członek gospodarstwa domowego który zakupił węgiel na sezon grzewczy 2022-2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę w ilościach co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych (tj.1,5 tony – w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31.12.2022 r, a 3,0 tony - w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 01.01.2023 r.).

UWAGA! Wcześniejsze zgłoszenia mieszkańców miały charakter poglądowy i nie uprawniają do zakupu węgla. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku i przejście jego pozytywnej weryfikacji.

Dodatkowe informacje:

1. Cena 1 tony węgla wynosi 2 000 zł brutto. Zgodnie z ustawą cena nie może zawierać kosztów transportu węgla z miejsca składowania do domu nabywcy opału.

2. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca w terminie 7 dni kalendarzowych winien dokonać płatności :

 • gotówką - w kasie Urzędu Gminy,

poniedziałek - czwartek 8:00 – 11:00, piątek 11:30-14:30, lub w Banku Spółdzielczym w Rzgowie.

poniedziałek - piątek 7:30 - 15:15

 • przelewem na konto: Gmina Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,

Nr rachunku: 39 8543 0000 2002 2002 5658 0052.

W tytule wpisując: Zapłata za preferencyjny zakup węgla, imię i nazwisko oraz dokładny adres wnioskodawcy.

3. Po uiszczeniu opłaty Urząd Gminy Rzgów wystawi fakturę, która stanowić będzie podstawę do zakupu węgla. Faktura będzie przekazana w trakcie odbioru węgla.

4. Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,POL-MAG” S.J. Grzegorz Durkiewicz i Mirosław Durkiewicz, w dwóch punktach:

 • Rzgów, ul. Targowa 2

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30, sobota 7:30 -13:00

 • Sławsk 93 A (na placu obok Stacji Diagnostycznej)

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30, sobota 7:30 -13:00

5. Informacja o terminie sprzedaży i sposobie dostarczenia węgla zostanie przekazana przez w/w firmę

,, POL-MAG”.

Węgiel z w/w składów będzie można odebrać osobiście lub zamówić dostawę do domu. Dostawa do domu oraz workowanie jest dodatkowo płatna.

UWAGA: Program dystrybucji i sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych jest programem rządowym, w którym Gmina Rzgów zdecydowała się wziąć udział wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców. Zasady udziału reguluje ustawa z dn. 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022r., poz. 2236). Gmina nie ponosi odpowiedzialności za dostępność ani za jakość opału dostarczanego w ramach tego programu.

W chwili obecnej nie można podać terminu uruchomienia sprzedaży węgla przez w/w firmę, ponieważ jest to uzależnione od podmiotu wprowadzającego węgiel do obrotu. Podmiot właściwy dla naszej gminy zostanie wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.

O powziętych informacjach będziemy Państwa informowali na bieżąco na stronie internetowej, telefonicznie lub e- mailowo.

Formularze wniosku są dostępne na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl - zakładka druki, jak również w siedzibie GOPS. ul. Konińska 6 (budynek szkoły) oraz w holu Urzędu Gminy Rzgów, ul. Konińska 8 (parter).

Wójt Gminy Rzgów

/-/Grzegorz Matuszak


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry