Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Gospodarka odpadami

Wszelkie informacje dotyczące realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie Rzgów można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rzgowie:

Stanowisko ds. Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie
MONIKA LEBIODA

Siedziba: pokój nr 6 na parterze
Telefon: (63) 241-90-18 wew. 44
Faks: (63) 241-97-90
E-mail: gok@gminarzgow.pl


INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2021 ROK

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI cz. 2

JAK SEGREGOWAĆ ŚMIECI cz. 6

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RZGÓW

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

WYKAZ APTEK ODBIERAJĄCYCH PRZETERMINOWANE LEKI

WYKAZ PODMIOTÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY RZGÓW

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY RZGÓW

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ RZGÓW ORAZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZYWANYCH DO SKŁADOWANIA

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

UCHWAŁY RADY GMINY DOTYCZĄCE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

PODMIOTY POSIADAJĄCE ZEZWOLENIE NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY RZGÓW

EDUKACJA EKOLOGICZNA

CZYSTSZE POWIETRZE

ADRESY PUNKTÓW ZBIERANIA ODPADÓW FOLII, SZNURKA POWSTAJĄCYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  27
  2021

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA SZCZEPIMY SIĘ GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne PRZYGARNIJ PSA DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry