Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Konta bankowe Gminy Rzgów

LBS Strzałkowo O/Rzgów: 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001:

 • opłata z tyt. zagospodarowania odpadów komunalnych,
 • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych,
 • opłata za ścieki,
 • opłata skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, za koncesje alkoholowe, użytkowanie wieczyste, czynsz najmu i dzierżawy

 

LBS Strzałkowo O/Rzgów: 15 8543 0000 2002 2000 0114 0005:

 • wpłaty wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry