Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Rada Gminy Rzgów - kadencja 2018 - 2023

PRZEWODNICZĄCY

Jakubowicz Roman zam. Świątniki 33, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 90 63
kom.: 603 202 007
e-mail: r.jakubowicz@gminarzgow.pl
 

WICEPRZEWODNICZĄCY

Czaja Wiesław zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 09 33
e-mail: w.czaja@gminarzgow.pl

Nawrocki Wiktor zam. Rzgów, ul. Zagórowska 8, 62-586 Rzgów
e-mail: w.nawrocki@gminarzgow.pl

RADNI

Borowski Jacek zam. Dąbrowica 9, 62-586 Rzgów
kom.: 609 271 901
e-mail: j.borowski@gminarzgow.pl

Gorzelańczyk Grzegorz zam. Modła 42, 62-586 Rzgów
kom.: 784 697 790
e-mail: g.gorzelanczyk@gminarzgow.pl

Kubacki Mirosław zam. Branno 35, 62-586 Rzgów
kom.: 694 840 978
e-mail: m.kubacki@gminarzgow.pl

Janusz Nowak zam. Sławsk, ul. Klonowa 8A, 62-586 Rzgów
kom.: 782 277 959
e-mail: j.nowak@gminarzgow.pl

Kozłowski Mirosław zam. Sławsk 71, 62-586 Rzgów
kom.: 609 216 084
e-mail: m.kozlowski@gminarzgow.pl

Kruszyńska Zofia zam. Sławsk 187, 62-586 Rzgów
kom.: 697 132 399
e-mail: z.kruszynska@gminarzgow.pl

Wiśniewska Agnieszka zam. Grabienice 13, 62-586 Rzgów
kom.: 604 597 676
e-mail: a.wisniewska@gminarzgow.pl

Kowalczewska Monika zam. Bożatki 39A, 62-586 Rzgów
e-mail: m.kowalczewska@gminarzgow.pl

Krysiński Marek zam. Witnica 24, 62-586 Rzgów
tel.: 534 837 434
e-mail: m.krysinski@gminarzgow.pl

Gośka Jan zam. Osiecza Pierwsza 9, 62-586 Rzgów
kom.: 608 050 293
e-mail: j.goska@gminarzgow.pl

Olek Karol zam. Barłogi 29, 62-586 Rzgów
kom.: 667 815 710
e-mail: k.olek@gminarzgow.pl

Ziółkowski Kazimierz zam. Zarzew 37, 62-586 Rzgów
kom.: 723 877 822
e-mail: k.ziolkowski@gminarzgow.pl

  Komisje Rady Gminy

  KOMISJA REWIZYJNA

  kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA GOSPODARCZA I BUDŻETU

  zajmuje się sprawami: budżetu gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  1. Monika Kowalczewska - przewodniczący
  2. Jan Gośka - zastępca przewodniczącego
  3. Wiesław Czaja - członek
  4. Grzegorz Gorzelańczyk - członek
  5. Mirosław Kozłowski - członek


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

  zajmuje się sprawami: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym gminnych bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, promocji gminy.

  1. Grzegorz Gorzelańczyk - przewodniczący
  2. Zofia Kruszyńska - zastępca przewodniczącego
  3. Janusz Nowak - członek
  4. Wiktor Nawrocki - członek
  5. Agnieszka Wiśniewska - członek

   Biuro Rady

   Inspektor Maria Pakulska
   Urząd Gminy (piętro, pokój nr 9)
   ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 241 90 18 / wew. 27
   e-mail: biurorady@gminarzgow.pl


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    02
    października 2022

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry