Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Projekty

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III.

"Przebudowa dróg - ul. W. Szyborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie"

"Projekt Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku oraz Grabienicach i Rzgowie"

 „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap"

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno - kulturalnego w Grabienicach

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku

Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II”

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”

„Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”

Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia

Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku"

 „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rzgów”

"Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie - oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej"

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Etap II

„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

 

 

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  października 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry