Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Natura 2000

Na terenie Gminy znajdują się obszary ochrony przyrody Natura 2000:

Dolina Środkowej Warty (kod obszaru PLB300002) – obszar specjalnej ochrony ptaków utworzony zgodnie z Dyrektywą Ptasią, o powierzchni całkowitej 57104.4 ha. Obszar obejmuje środkowy bieg rzeki Warta, będący ostoją ptaków o randze ogólnoświatowej. Znajdują się tu cenne pod względem przyrodniczym siedliska tj. górskie i niżowe murawy bliźniczkowe, naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne i starorzecza, zmienno wilgotne łąki trzęślicowe i lasy łęgowe oraz nadrzeczne zarośla wierzbowe, murawy kserotermiczne i wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi. Na jego terenie występuje ponad 230 gatunków ptaków, wiele z nich to gatunki lęgowe a czterdzieści dwa znajdują się w załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Inne gatunki zwierząt żyjących na tych terenach to bobry, wydry, kumak nizinny, traszka grzebieniasta oraz ryby tj. koza, różanka i piskorz.

Ostoja Nadwarciańska (kod obszaru PLH300009) - specjalny obszar ochrony siedlisk utworzony zgonie z Dyrektywą Siedliskową, o powierzchni całkowitej 26653.1 ha. Obszar obejmuje fragment doliny Środkowej Warty i jest to jeden z najlepiej zachowanych naturalnych krajobrazów rzeki nizinnej. Na terenie ostoi znajdują się śródlądowe łąki halofilne, które są w bardzo dobrym stanie zachowania, wraz z populacjami gatunków słonorośli, którym grozi wyginięcie oraz zagrożonego storczyka błotnego.

Więcej informacji na temat programu Natura 2000


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  14
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry