Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 1.04.1990 r.

Podstawowy akt prawny działalności GOPSu stanowi ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 t.j.)

GOPS udziela wsparcia rodzinom oraz pojedynczym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i pomimo wykorzystania własnych środków, możliwości oraz uprawnień nie potrafią jej pokonać. Zatrudnieni pracownicy socjalni rozpoznają sytuację swoich podopiecznych w terenie i doradzają, jak rozwiązywać pojawiające się problemy.
Pomoc jest udzielana na wniosek strony, rodziny lub z urzędu i przybiera następujące formy:

-  pomoc finansowa,

-  pomoc w formie usług opiekuńczych,

-  pomoc rzeczowa,

-  praca socjalna.

 

Pracownicy:

Joanna Stałanowska - kierownik,
Danuta Osajda - główny księgowy,
Zofia Waleriańczyk – specjalista pracy socjalnej,
Maria Wiatrowska - specjalista pracy socjalnej,
Sylwia Jakubowicz - pracownik socjalny,
Katarzyna Basińska – pracownik socjalny (1/2 etatu), podinspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1/2 etatu), 
Emilia Ławniczak - pomoc administracyjna (1/2 etatu),
Katarzyna Fabiszak - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych,
Michał Kowalczykiewicz - pracownik ds. świadczeń przyznawanych decyzją, 
Ewelina Kałużna - Żabierek - asystent rodziny (1/2 etatu),  wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku
Emilia Dziublewska - asystent rodziny (1/2 etatu), wychowawca w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Sławsku,
Dorota Bednarek - opiekunka,
Anna Wróbel - opiekunka.
Mirosława Jędro - opiekunka,

 

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie

ul. Konińska 6, 62-586 Rzgów
tel.: 63 2419591
          63 2419599
          63 2419018, w. 36 i 43
faks:  63 2419790
e-mail: pomoc@gops.gminarzgow.pl
strona www: www.gops.gminarzgow.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 7 30 – 15 30

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  16
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry