Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja dotycząca dystrybucji jodku potasu

Informujemy, że Urząd Gminy Rzgów opracował „Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Rzgów”. W związku z tym, prosimy mieszkańców o zapoznanie się z rozmieszczeniem punktów wydawania preparatu, zgodnie z miejscem zamieszkania/zameldowania oraz tabelą dawkowania.

 

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić oraz w jaki sposób odbywa się wydanie preparatu. Niemiej jeśli dojdzie do ww. zdarzenia będzie ono komunikowane w mediach, a po wydaniu zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego, także za pośrednictwem mediów lokalnych tj.: strony internetowej, strony na Facebooku, przez sołtysów, strażaków i syreny SOA wczesnego ostrzegania i alarmowanie z określeniem rozpoczęcia wydawania preparatów na terenie Gminy Rzgów.

 

W obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Polską Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla mieszkańców gminy.

 

Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się w momencie zagrożenia na polecenie Wojewody Wielkopolskiego!

 

NIE MA POTRZEBY SPOŻYWANIA TABLETEK ZAWCZASU LUB PRZEZ OSOBY NIE NALEŻĄCE DO GRUP RYZYKA, A SPOŻYCIE TABLETEK W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ PRZEWIDZIANA DLA KAŻDEJ Z GRUP MOŻE POWODOWAĆ KOMPLIKACJE ZDROWOTNE I NIE JEST WSKAZANE ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH.

 

Sytuację radiacyjną na terenie Polski można sprawdzać na mapie aktualizowanej przez Państwową Agencję Atomistyki na stronie www.monitoring.paa.gov.pl/maps-portal/

 

Z systemem monitorowania sytuacji radiacyjnej i bieżącymi działaniami podejmowanymi przez PAA można zapoznać się na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki – www.gov.pl/web/paa/nowa-mapa-radiacyjna-polski-panstwowej-agencji-atomistyki

 

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach wydawania na terenie Gminy Rzgów:

Do punktu wydawania preparatów należy zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).

Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie osobom dorosłym do 60. roku życia.

Wydawanie preparatów jest jednorazowe.

W celu szybkiego wydawania preparatu, po tabletki do punktu dystrybucyjnego zgłasza się jedna osoba z jednego adresu domowego, pobierająca odpowiednią ilość tabletek dla domowników. (Należy mieć numery PESEL domowników w celu weryfikacji)

 

Wydawanie preparatów jodowych będzie następowało zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu.

W przypadku gdy rozdysponowanie tabletek odbywałoby się podczas godzin lekcyjnych to za odbiór i podanie preparatu dla swoich dzieci odpowiedzialni są rodzice. Szkoła za pomocą swoich kanałów komunikacji poinformuje rodziców o konieczności stawienia się w placówce oświatowej w celu pobrania dawki preparatu jodowego dla swojego dziecka.

Jeżeli na terenie gminy przebywają osoby gościnnie lub niezameldowane, i te osoby nie będą miały możliwości przyjęcia preparatu jodowego w swojej gminie zameldowania/zamieszkania gdzie zostały uwzględnione w ewidencji dla potrzeb akcji jodowej można wydać im przypisaną dawkę preparatu jodowego dla ich grupy ryzyka z uwzględnieniem pierwszeństwa dla osób miejscowych.

Należy przed pobraniem preparatu jodowego bezwzględnie zapoznać się z treścią ulotki preparatu! (Dostępne w załączniku poniżej)

Osoby z przeciwskazaniami do przyjęcia preparatu jodowego tj:

Nadwrażliwość na substancje czynną lub na którąkolwiek substancje pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1 ,,Charakterystyki preparatu jodowego”: Celuloza mikrokrystaliczna; Krzemionka koloidalna; Stearynian magnezu.

Nadczynność tarczycy i wszystkie schorzenia tarczycy (endokrynologiczne), opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa, zapalenie naczyń z hipokomplementemią są traktowane jako I oraz V Grupa Ryzyka i będą przebadane przez lekarza przed przyjęciem preparatu, który stwierdzi czy można podać preparat jodowy.

 

Wszelkie próby destabilizacji wydawania preparatów rozwiązywać będą patrole Policji i członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach

 

I - Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki

II - Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki

III - Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka

IV - Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat,

130 mg – 2 tabletki

V - Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

 

Za podział oraz podanie odpowiedniej dawki tabletki dzieciom odpowiada rodzic/opiekun. Tabletki należy połknąć i popić wodą lub chłodnym napojem, można je rozkruszyć i dodać do chłodnego napoju.

LOKALIZACJA PUNKTÓW DYSTRYBUCJI JODU

Na terenie gminy Rzgów wyznacza się następujące punkty wydawania tabletek jodku potasu:

 

1. Zespół Szkolno-przedszkolny w Rzgowie

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 

Rzgów; Rzgów Drugi; Świątniki; Goździków; Józefowo

 

2. Szkoła Podstawowa w Osieczy

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 

Osiecza Pierwsza; Osiecza Druga; Babia; Barłogi; Dąbrowica; Modła; Zastruże; Zarzew; Zarzewek

 

3. Szkoła Podstawowa w Grabienicach

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 

Grabienice; Witnica; Kurów; Bożatki; Błonice; Wojciechowo; Bobrowo; Mądroszki

 

4. Szkoła Podstawowa w Sławsku

Obejmujący mieszkańców z rejonu:

 

Sławsk; Kowalewek; Branno

 

5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarza Rodzinnego w Rzgowie według przynależności do lekarza rodzinnego

Obejmujący mieszkańców z danej grupy ryzyka*:

         - I. Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 rok.

         - V. Kobiety ciężarne oraz karmiące piersią

- Oraz osoby z przeciwskazaniami wymienionymi w ulotce preparatu

 

6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Vital w Sławsku według przynależności do lekarza rodzinnego

Obejmujący mieszkańców z danej grupy ryzyka *:

         - I. Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 rok.

         - V. Kobiety ciężarne oraz karmiące piersią

         - osoby z przeciwskazaniami wymienionymi w ulotce preparatu

 

*Osoby z powyżej wymienionych grup skierowane do przyjęcia preparatu w ośrodkach zdrowia, korzystające z podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Konin lub innym miejscu, a przebywające obecnie na na terenie Gminy Rzgów proszone są o kierowanie się do najbliższego ośrodka zdrowia na terenie Gminy Rzgów w zależności od swojego miejsca pobytu/zamieszkania (Sławsk lub Rzgów).

 

W przypadku osób, których dzieci uczęszczają do Szkół Niepublicznych Podstawowych i Przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Rzgów miejscem wydawania tabletek jodku potasu będą odpowiednie szkoły publiczne.

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI TABLETEK JODOWYCH

Lp.

Miejscowość

Nazwa podmiotu, w którym będą wydawane tabletki jodku potasu

Adres

Numer telefonu/
adres mailowy

Grupa ryzyka

1

Rzgów

62-586

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie

Plac Stuczyńskich 5

(63) 241-99-71

sprzgow@interia.pl

II III IV

2

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Lekarski Beata Żelek – Siepka w Rzgowie

ul. Konińska 12

(63) 241-90-03

jsiepka@poczta.fm

I V

3

Sławsk

62-586

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku

ul. Okólna 3

(63) 241-06-60

(63) 249-31-38

spslawsk@konin.lm.pl

gim.slawsk@op.pl

II III IV

4

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Vital w Sławsku

ul. Wiśniowa 1

(63) 306 77 30

recepcja@i-vital.pl

I V

5

Osiecza Druga

62-586

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy

Osiecza Druga 3

(63) 241-92-11

sposiecza@op.pl

II III IV

6

Grabienice

62-586

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Grabienicach

Grabienice 67

(63) 241-90-33

grabienice@o2.pl

II III IV

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

14
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry