Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Projekty

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz wykorzystanie wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Rzgów

Przedsięwzięcie grantowe "Dostępny samorząd Gmina Rzgów"

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III.

"Przebudowa dróg - ul. W. Szyborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie"

"Projekt Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku oraz Grabienicach i Rzgowie"

 „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

,,Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI"

„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Rzgów - II etap"

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę dojścia do kompleksu rekreacyjno - kulturalnego w Grabienicach

„Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych”

Zmiana nawierzchni drogi w Sławsku

Profesjonalne e-Urzędy w 10 jednostkach samorządu terytorialnego z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego

„Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II”

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Rzgów i Grodziec”

„Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów, pow. koniński, woj. wlkp. oraz podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci”

Przebudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzgowie

Zmiana nawierzchni drogi Rzgów - Modła Kolonia

Bezpieczny powiat koniński – wsparcie systemu wczesnego ostrzegania

,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie oraz Zespołu Szkół w Sławsku"

 „Akademia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Rzgów”

"Usprawnienia organizacyjne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie - oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej"

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Etap II

„Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

„STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”

"Budowa placu zabaw w Rzgowie"

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry