Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Biuro Rady

Podinspektor Aneta Kubiak
Urząd Gminy (piętro, pokój nr 9)
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel.: 63 241 90 18 / wew. 27
e-mail: biurorady@gminarzgow.pl

  Komisje Rady Gminy

  KOMISJA REWIZYJNA

  kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

  rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

  1. Jacek Borowski - przewodniczący
  2. Kazimierz Ziółkowski - zastępca przewodniczącego
  3. Marek Krysiński - członek
  4. Mirosław Kubacki - członek
  5. Karol Olek - członek


  KOMISJA GOSPODARCZA I BUDŻETU

  zajmuje się sprawami: budżetu gminy, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, gospodarki wodnej, dróg gminnych, wodociągów i kanalizacji, utrzymania czystości i porządku, zaopatrzenia w energię elektryczną, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

  1. Monika Kowalczewska - przewodniczący
  2. Jan Gośka - zastępca przewodniczącego
  3. Wiesław Czaja - członek
  4. Grzegorz Gorzelańczyk - członek
  5. Mirosław Kozłowski - członek


  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I SPRAW SPOŁECZNYCH

  zajmuje się sprawami: edukacji publicznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, kultury, w tym gminnych bibliotek i innych instytucji kultury, ochrony zabytków, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, promocji gminy.

  1. Grzegorz Gorzelańczyk - przewodniczący
  2. Zofia Kruszyńska - zastępca przewodniczącego
  3. Janusz Nowak - członek
  4. Wiktor Nawrocki - członek
  5. Agnieszka Wiśniewska - członek

   Rada Gminy Rzgów - kadencja 2018 - 2023

   PRZEWODNICZĄCY

   Jakubowicz Roman zam. Świątniki 33, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 241 90 63
   kom.: 603 202 007
   e-mail: r.jakubowicz@gminarzgow.pl
    

   WICEPRZEWODNICZĄCY

   Czaja Wiesław zam. Sławsk 86A, 62-586 Rzgów
   tel.: 63 241 09 33
   e-mail: w.czaja@gminarzgow.pl

   Nawrocki Wiktor zam. Rzgów, ul. Zagórowska 8, 62-586 Rzgów
   e-mail: w.nawrocki@gminarzgow.pl

   RADNI

   Borowski Jacek zam. Dąbrowica 9, 62-586 Rzgów
   kom.: 609 271 901
   e-mail: j.borowski@gminarzgow.pl

   Gorzelańczyk Grzegorz zam. Modła 42, 62-586 Rzgów
   kom.: 784 697 790
   e-mail: g.gorzelanczyk@gminarzgow.pl

   Kubacki Mirosław zam. Branno 35, 62-586 Rzgów
   kom.: 694 840 978
   e-mail: m.kubacki@gminarzgow.pl

   Janusz Nowak zam. Sławsk, ul. Klonowa 8A, 62-586 Rzgów
   kom.: 782 277 959
   e-mail: j.nowak@gminarzgow.pl

   Kozłowski Mirosław zam. Sławsk 71, 62-586 Rzgów
   kom.: 609 216 084
   e-mail: m.kozlowski@gminarzgow.pl

   Kruszyńska Zofia zam. Sławsk 187, 62-586 Rzgów
   kom.: 697 132 399
   e-mail: z.kruszynska@gminarzgow.pl

   Wiśniewska Agnieszka zam. Grabienice 13, 62-586 Rzgów
   kom.: 604 597 676
   e-mail: a.wisniewska@gminarzgow.pl

   Kowalczewska Monika zam. Bożatki 39A, 62-586 Rzgów
   e-mail: m.kowalczewska@gminarzgow.pl

   Krysiński Marek zam. Witnica 24, 62-586 Rzgów
   tel.: 534 837 434
   e-mail: m.krysinski@gminarzgow.pl

   Gośka Jan zam. Osiecza Pierwsza 9, 62-586 Rzgów
   kom.: 608 050 293
   e-mail: j.goska@gminarzgow.pl

   Olek Karol zam. Barłogi 29, 62-586 Rzgów
   kom.: 667 815 710
   e-mail: k.olek@gminarzgow.pl

   Ziółkowski Kazimierz zam. Zarzew 37, 62-586 Rzgów
   kom.: 723 877 822
   e-mail: k.ziolkowski@gminarzgow.pl


    Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

    Pogoda w naszej Gminie

    22
    luty 2024

    Dziś są imieniny:
    brak wydarzeń

    DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


    Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
    strzałka do góry