Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego''

W dniu 31 maja 2019 r. Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w obecności Marcina Wojtkowiaka – Skarbnika Stowarzyszenia podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1. „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin.
Celem głównym realizacji projektu jest zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury 
w gminach Wielkopolski poprzez modernizację i adaptację sal z przeznaczeniem na małe kino społecznościowe.
Całkowita wartość projektu to kwota 6 819 653,27 zł, kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 4 402 210,05 zł, a kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oscyluje na poziomie 3 741 878,54 zł.
Wśród 26 gmin, które są Partnerem Projektu znalazła się także Gmina Rzgów- Gminna Biblioteka Publiczna w Rzgowie – powiat koniński. W ramach projektu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzgowie przy ul. Konińskiej 6 powstanie małe kino społecznościowe przeznaczone dla 30 osób z dodatkowym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.
Termin zakończenia całego projektu planowany jest na koniec grudnia 2021 roku.
 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry