Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Płatność podatku

Opłatę za podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych należy dokonać na rachunek bankowy

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001

za pośrednictwem internetowej bankowości elektronicznej lub w siedzibie banku czy placówce pocztowej, a także w kasie Urzędu Gminy.


Dokonując płatności przelewem w treści przelewu należy wskazać:

 

 

- imię i nazwisko podatnika,

- adres zamieszkania podatnika,

- rodzaj należności (np. łączne zobowiązanie pieniężne, podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych),

- ratę podatku,

- numer nakazu podatkowego/decyzji (nie dotyczy podatku od środków transportowych).


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  01
  luty 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry