Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim - trwałość projektu

Gmina Rzgów wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z 15 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 - 31.12.2018 realizowała projekt „LUS" - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim.

Projekt realizowany był w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.2 usługi społeczne i zdrowotne; Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.

Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu konińskiego.

W ramach trwałości projektu w latach 2019-2020 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudniać będzie asystenta rodziny wspierającego rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz opiekunki środowiskowej przygotowanej do pracy z osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, pracującej w godzinach popołudniowych, wieczornych i weekendowych. Nadal funkcjonować będzie Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Sławsku, czyli placówka wsparcia dziennego, otwarta od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 18.00. Z dziećmi będą przeprowadzane zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci. Dodatkowo uczestnicy Ogniska objęci zostaną wsparciem socjoterapeuty. Pobyt dzieci w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

Wszelkie informacje na temat oferowanych form pomocy dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzgowie.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry