Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Z dniem 1 stycznia 2022 zgodnie z Uchwałą nr 214/21 Rady Gminy Rzgów z dnia 30 listopada 2021 r. roku ulegają zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nowe opłaty wynoszą:

- 20,00 zł od osoby miesięcznie – w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny. 

Każdy Mieszkaniec Gminy Rzgów zamieszkujący w budynku jednorodzinnym, posiadający na nieruchomości kompostownik i kompostujący w nim bioodpady ma możliwość skorzystania z ulgi w wysokości 1,00 zł od osoby.

Mieszkaniec deklarujący kompostowanie bioodpadów powinien wypełnić nową deklarację o wysokości opłaty za odpady komunalne, która jest dostępna na stronie internetowej www.gminarzgow.pl (w zakładce Gospodarka odpadami) lub w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, pok. nr 6.

UWAGA: Posiadanie kompostownika podlega kontroli.

- 60,00 zł od osoby miesięcznie – jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku selektywnej zbiórki odpadów. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania raz na kwartał (w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września, do 15 grudnia), w kasie Urzędu Gminy, przelewem w banku lub elektronicznie na rachunek bankowy: 

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów

95 8543 0000 2002 2000 0114 0020

Dokonując płatności przelewem należy podać w treści przelewu: imię i nazwisko osoby składającej deklarację, adres nieruchomości, miesiąc bądź kwartał, za który uiszczana jest opłata.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry