Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52 poz. 379 z późn. zm.).


Producent rolny – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Producentom rolnym przysługuje zwrot tego podatku.

Wysokość zwrotu ustala się na podstawie iloczynu zakupionego oleju napędowego przez producenta (wynikająca z faktur) i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju (obowiązująca w dniu składania wniosku) w ramach limitu rocznego zgodnie z ustawą.

Wnioski wraz z fakturami VAT składa się w dwóch terminach:

 • od 1 lutego do 29 lutego,
  faktury – od 1 sierpnia do 31 stycznia,
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia,
  faktury – od 1 lutego do 31 lipca.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • do 30 kwietnia w przypadku pierwszego wniosku,
 • do 31 października w przypadku drugiego wniosku.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

31
styczeń 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry