Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Rozgraniczenie nieruchomości

WYMAGANE DOKUMENTY

 • wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Załączniki:

 • wypisy z rejestru gruntów nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich,
 • odpisy ksiąg wieczystych lub badania ksiąg wieczystych nieruchomości rozgraniczanej i nieruchomości sąsiednich (dokument zamawia się w Sądzie Rejonowym w Koninie lub badania sporządzone przez uprawnionego geodetę),
 • mapa ewidencyjna,
 • kopie uprawnień geodety.

Po wydaniu przez Urząd postanowienia o wszczęciu postępowania i upoważnienia dla geodety, geodeta wykonuje prace rozgraniczeniowe i przedkłada następujące dokumenty w celu wydania decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (dokumenty te winny być przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu):

 • protokół graniczny lub akt ugody,
 • dokumenty, na podstawie których stwierdzono przebieg granic,
 • kserokopia szkicu polowego wezwań granicznych.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
60 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.


OPŁATY
Brak opłat.


TRYB ODWOŁAWCZY

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie.
 2. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, przekazania sprawy sądowi.
 3. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą przysługuje stronie odwołanie, które wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Urzędu Gminy Rzgów.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 29-34 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości.


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry