Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien określać:

 • miejscowość, której ma dotyczyć,
 • dokładne numery ewidencyjne działek,
 • promień zasięgu otoczenia.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
14 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Organ rozpatruje wniosek wraz z załącznikami i wydaje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


OPŁATY
Za wypis:

 • kwota 30 zł - do 5 stron,
 • kwota 50 zł - powyżej 5 stron.

Za wyrys:

 • kwota 20 zł, nie więcej niż 200 zł - za każdą część odpowiadającą formatowi A4.

Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie o/Rzgów
nr 26 8543 0000 2002 2000 0114 0001


TRYB ODWOŁAWCZY
Nie dotyczy.


PODSTAWA PRAWNA

 • art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 10.05.2012 r. poz. 647 ze zmianami).


DODATKOWE INFORMACJE
Brak.


DRUKI DO POBRANIA


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

01
luty 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry