Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzgowie

Plac Stuczyńskich 5, 62-586 Rzgów
tel.: (63) 241-99-71
e-mail: sprzgow@interia.pl
http://www.zsprzgow.wiks.pl/

Dyrektor Zespołu  -  Stanisław Górka
Wicedyrektor Zespołu  -  Aleksandra Gałecka


Szkoła Podstawowa w Rzgowie to najstarsza placówka oświatowa na terenie gminy Rzgów. Początki szkolnictwa na tym terenie sięgają 1872 roku. Obecny budynek szkolny przy ul. Konińskiej oddano do użytku w 1949 roku.

Od 1977 roku patronuje nam znakomity pisarz i patriota Henryk Sienkiewicz.

Przedszkole Gminne w Rzgowie funkcjonuje od 1973 roku, a od dnia 16.10.2003 r. przyjęło nazwę „Gromadka Misia Uszatka”. Nasze przedszkole zaprasza dzieci w wieku od 3 do 6 lat w godzinach od 7.00 do 16.00.

Obecnie w przedszkolu funkcjonują 4 oddziały:

-grupa dzieci 6 – letnich     – „MIŚKI”

-grupa dzieci 5 – letnich    – „ZAJĄCZKI”

-grupa dzieci 4 - letnich    – „PAJACYKI”

-grupa dzieci 3 – letnich - ,,WIEWIÓRKI”

Przedszkole „Gromadka Misia Uszatka” w Rzgowie zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie, wszechstronny rozwój oraz warunki do uczenia się w atmosferze przyjaźni, akceptacji i bezpieczeństwa. Poprzez realizację przyjętego programu wspomaga i ukierunkowuje rozwój dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami, potencjałem i możliwościami rozwojowymi.

Na podstawie aktu założycielskiego z dniem 1 września 2009 roku powstał Zespół Szkolno – Przedszkolny w Rzgowie, który tworzą  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza i Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka”.

W ZS-P pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim stażem. W codziennej pracy nauczyciele starają się, aby  dzieci zdobywały wiadomości i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu, ale także uczyły się cenić i pielęgnować tradycję sienkiewiczowską i polską zarazem.

Przyświecają nam słowa patrona: „Tradycję można przechowywać tak jak rodzinne klejnoty. Dobrze zamknięte nie giną, ale tez nie promienieją. Tradycja polska powinna promieniować. Powinna rzucać blask na życie i zabarwiać je.

Bogatą dokumentację w postaci licznych kronik oraz materiałów poświęconych patronowi gromadzimy w szkolnej Izbie Tradycji.

W roku 2010 powstał plac zabaw w ramach programu ‘Radosna szkoła” 2010 – Szkolne Place Zabaw, natomiast w listopadzie 2014 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne o nawierzchni trawiastej

Na mocy Uchwały Rady Gminy Rzgów Nr 163/17 z dnia 29 marca 2017 r.  do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzgowie zostało włączone Gimnazjum im. Polskich Noblistów.

Obecnie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rzgowie wchodzą: Przedszkole Gminne „Gromadka Misia Uszatka” i Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.

Nauka odbywa się w dwóch budynkach. W budynku przy ul. Konińskiej 6 mieści się Przedszkole, natomiast Szkoła Podstawowa zlokalizowana jest w budynku przy Placu Stuczyńskich 5.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  22
  luty 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry