Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XXXVII SESJA RADY GMINY RZGÓW.

W środę, 22 czerwca 2022 r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXXVII Sesja Rady Gminy Rzgów.

 

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXIV, XXXV i XXXVI Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Rzgów za rok 2021.

a) debata nad Raportem,

b) przyjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzgów.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2021 rok.

a) przedstawienie sprawozdań, opinii RIO i dyskusja,

b) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzgów absolutorium za rok 2021.

a) przedstawienie wniosku, opinii RIO i dyskusja,

b) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Rzgów za rok 2021.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,

b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,

c) w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej MZGOK Sp. z o.o. w roku 2021.

10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Roman Jakubowicz

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry