Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XXXIV SESJA RADY GMINY RZGÓW.

W piątek, 8 kwietnia 2022 r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXI, XXXII i XXXIII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Informacja Starosty Konińskiego na temat postępu prac związanych z przebudową drogi powiatowej Posoka – Goździków.
7. Omówienie informacji o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Rzgowie w 2021 roku.
8. Omówienie informacji o działalności GOPS w Rzgowie w roku 2021.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierana,
b) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzgów,
c) w sprawie zmiany uchwały nr 103/16 Rady Gminy Rzgów z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Gminy Rzgów,
d) w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzgów nr 96/16 z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Rzgów,
e) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
f) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,
g) w sprawie zmiany uchwały nr 141/20 Rady Gminy Rzgów z dnia 9.10.2020r. w sprawie zaciągnięcia pożyczko w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Jakubowicz

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

12
czerwca 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry