Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XXIII SESJA RADY GMINY RZGÓW

W czwartek, 25 marca 2021r. , o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z  XXII  Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rychwale za 2020 rok.

7. Informacja o działalności Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rzgowie w roku 2020.

8. Informacja o działalności GOPS w Rzgowie za rok 2020.

9. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,

b) w sprawie zmian w WPF  Gminy Rzgów na lata 2021-2036,

c) w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Wawrzyńca w Sławsku,

d) w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne,

e) w sprawie w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata,

f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sławsk,

g) w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Rzgów na lata 2021-2024,

h) w sprawie przyjęcia programu  opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgów  w 2021r.

10. Rozpatrzenie petycji i podjęcie uchwał:

a) „Alarm! Stop zabójczemu GMO, stop niebezpiecznej szczepionce”,

b) o opinię w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego,

c) o poparcie Rządu Tymczasowego  Rady Stanu Narodu Polskiego  Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i informacje.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że zwołana na dzień 25 marca 2021 r. na godz. 13:00 XXIII Sesja Rady Gminy Rzgów odbędzie się bez udziału sołtysów i innych osób zapraszanych na sesje oraz publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

22
luty 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry