Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XXI SESJA RADY GMINY RZGÓW

W czwartek, 29 grudnia br., o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy Rzgów.


PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XX Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Uchwalenie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020.
 7. Uchwalenie budżetu Gminy Rzgów na rok 2017.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.,
 2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 3. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rzgów na lata 2017 – 2022,
 5. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 6. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rzgów nr 23/15 z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  21
  marca 2023

  Dziś są imieniny:

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry