Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XVII SESJA RADY GMINY RZGÓW

 W piątek, 19 czerwca br., o godzinie 13:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy Rzgów.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
 2. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzgów na lata 2020-2029,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu,
 4. w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Apostoła w Rzgowie,
 5. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rzgów na lata 2020-2025,
 6. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy,
 7. w sprawie przekazania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy organowi właściwemu,
 8. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzgowie do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
 9. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora Rejonowego w Koninie  wraz z odpowiedziami na skargi,

 

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i informacje.
 3. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Roman Jakubowicz

W związku z obowiązywaniem przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że zwołana na dzień 19 czerwca 2020 r. na godz. 13:00 XVII Sesja Rady Gminy Rzgów odbędzie się bez udziału sołtysów i innych osób zapraszanych na sesje oraz publiczności.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

14
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry