Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XLIII Sesja Rady Gminy Rzgów

W czwartek, 29 grudnia 2022 r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XLIII Sesja Rady Gminy Rzgów.

Porządek obrad będzie następujący:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzgów na lata 2023-2033.
7. Uchwalenie budżetu gminy na 2023 rok.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok,
    b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2022 – 2032,
    c) w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie miejscowości Rzgów Drugi.
9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry