Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

XIV Gminny Turniej Profilaktyczny Klas Trzecich

Dnia 30 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku zorganizowano XIV Gminny Turniej Profilaktyczny Klas Trzecich. Brali w nim udział uczniowie wraz z opiekunkami z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzgowie, Szkoły Podstawowej w Grabienicach, Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz  Szkoły Podstawowej w Sławsku. W jury zasiedli: Wójt Gminy Rzgów Grzegorz Matuszak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Rzgów Wiesław Czaja, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławsku Iwona Maziarz, zastępca dyrektora  Małgorzata Jankowska, pedagog szkolny Maria Bartczak oraz pielęgniarka szkolna Ewa Biernacka.

Turniej został przeprowadzony w celu podkreślenia roli profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia we współczesnym świecie, umacniania postaw patriotycznych względem własnego kraju, rozbudzania szacunku do tradycji narodowych oraz aktywnego uczestnictwa dzieci w obchodach 100 - lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Myśl przewodnia tegorocznych zmagań brzmiała: „STOP UZALEŻNIENIOM!, „Kto Ty jesteś…?”, a scenografia i stroje uczestników turnieju podkreślały podniosły charakter imprezy.

Po utworzeniu zespołów zadaniowych, w skład których wchodzili przedstawiciele klasa trzecich z poszczególnych szkół, uczniowie przystąpili do wykonywania zadań. Zmagania turniejowe dotyczyły: podania zasad zdrowego stylu życia, rozwiązywania krzyżówek, odkodowywania i rozszyfrowywania zadań o tematyce profilaktycznej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wyjaśnienia pojęć patriotyzm, patriota, niepodległość, wiedzy o sławnych Polakach, znajomości hymnu państwowego i wiersza „Katechizm młodego Polaka” Władysława Bełzy, a także ułożenia z puzzli i uzupełnienia mapy Polski. Ponadto dzieci zaprezentowały pieśni patriotyczne.

Ostatnim punktem rozgrywek były zmagania sportowe, które wzbudziły wiele pozytywnych emocji, przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze, ponieważ uczestnicy przestrzegali zasad „fair play”.

Jury uhonorowało wszystkich uczestników nagrodami i upominkami ufundowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzgowie oraz  Szkołę Podstawową w Sławsku.
Za przebieg wydarzenia odpowiedzialne były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej Ewa Lewandowska, Katarzyna Bartosik,  Aleksandra Kubasik i Magdalena Kubiak.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry