Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

WYKAZ PRZEZNACZONEJ CZĘŚCI GRUNTU DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY - DĄBROWICA

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U z 2018, poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz gruntów przeznaczonych do dzierżawy:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej nieruchomości, powierzchnia nieruchomości;

Działka położona w obrębie geodezyjnym Dąbrowica, oznaczona numerem ewidencyjnym: 159/1
o pow. 2,5747 ha uregulowana w księdze wieczystej numer KNlN 00048558/8

2. Opis nieruchomości;

Działka stanowi własność Gminy Rzgów. Do dzierżawy przeznaczona jest na czas oznaczony do
3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Działka jest przeznaczona do użytkowania rolniczego.
Posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Cena czynszu dzierżawnego została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać
w tut. Urzędzie - biuro nr 4, tel. 063/2419 018.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW
od dnia 20.05.2020 r. do dnia 11.06.2020
r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rzgów i w miejscowości Dąbrowica, na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.

                                                                                                                            Wójt Gminy Rzgów
                                                                                                                         (-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  01
  luty 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry