Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

WYKAZ LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO DZIERŻAWY - SŁAWSK

Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) Wójt Gminy Rzgów podaje do wiadomości publicznej wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy:

 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości:
  - Lokal użytkowy o pow. 31,25 m2 (piętro) położony w miejscowości Sławsk, budynek Ośrodka Zdrowia, numer budynku 70, oznaczony numerem ewidencyjnym 184/12 o pow. 0,0658 ha, KW KN1N /00045637/5.
 2. Opis nieruchomości:
  - Lokal Sławsk: stanowi własność Gminy Rzgów. Powierzchnia lokalu do wynajęcia na piętrze wynosi 31,25 m2 pod działalność usług medycznych. Ogrzewanie lokalu we własnym zakresie (wspólne rozliczenie ze spółką medyczną ALFA). Zasilanie energetyczne we własnym zakresie (wspólne rozliczenie ze spółką medyczną ALFA).
  Posiada bezpośredni dostęp do parkingu i do drogi powiatowej. Jest uzbrojona w instalację wodociągową do sieci gminnej (wspólnie rozliczane ze spółką medyczną ALFA), brak sieci kanalizacyjnej (szambo – wspólnie rozliczane ze spółką ALFA).
 3. Cena czynszu dzierżawnego lokalu użytkowego za 1 miesiąc została wyliczona zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rzgów Nr 130/2017 z dnia 7 marca 2017 r.
  - Sławsk - stawka wynosi: 17,37 zł za 1m2:
  zatem czynsz za 1 miesiąc wynosi 542,81 zł netto, słownie złotych: pięćset czterdzieści dwa złote 81/100. Do ceny czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
  Lokal zostanie przeznaczony do dzierżawy na okres do trzech lat na cele usług medycznych.

Szczegółowych informacji o powyższej nieruchomości umieszczonej w wykazie można uzyskać w tut. Urzędzie - biuro nr 4 i 8, tel. 63 241-90-18.

WYKAZ WYWIESZONO NA OKRES 21 DNI NA TABLICY OGŁOSZEŃ URZĘDU GMINY RZGÓW od dnia 21.06.2018 r. do dnia 12.07.2018 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono na tablicy w miejscowości Sławsk oraz na stronie internetowej: www.gminarzgow.pl oraz BIP.


Wójt Gminy Rzgów
(-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry