Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

UWAGA - PTASIA GRYPA - KOMUNIKAT

W dniu 16 lutego 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod poz. 1996 opublikowane zostało rozporządzenie Nr 1/2024 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Koninie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu konińskiego.

Wokół ogniska grypy ptaków wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km wokół ogniska choroby) i obszar zagrożony (o promieniu co najmniej 10 km wokół ogniska choroby).

W związku ze stwierdzeniem ogniska ptasiej grypy ustanowiony został obszar zapowietrzony:

- w gminie Rzgów, miejscowości: Sławsk, Branno

- w gminie Stare Miasto, miejscowości: Rumin i Stare Miasto

- w gminie Golina, miejscowości: Węglew, Węglewskie Holendry, Kraśnica

- w mieście Konin, dzielnice: Nowy Dwór, Chorzeń, Starówka, Przydziałki

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w gminie Rzgów wyznaczono następujące miejscowości: Babia, Barłogi, Józefowo, Modła, Osiecza Druga, Osiecza Pierwsza, Zarzew, Zarzewek, Zastruże, granica strefy przebiega wzdłuż ul. Targowej w Rzgowie, dalej przez jej przedłużenie drogą powiatową nr 3238P w stronę Józefowa. Obszar zagrożony obejmuje tereny na północ od wyżej wymienionych dróg i obejmuje obręb nr 0018 Rzgów Drugi.

W gminach Stare Miasto, Golina i mieście Konin również wyznaczone są strefy zagrożone.

W obu strefach obowiązuje szereg obostrzeń, między innymi: zakaz rozładunku zwierząt i produktów (strefa zapowietrzona), nakaz dezynfekcji zakładów, w których są ptaki, nakaz zabezpieczenia nawozów naturalnych na polach i w otoczeniu budynków gospodarskich, nakaz utrzymywania ptaków w odosobnieniu, zakaz odnowy ptaków łownych, zakaz organizowania wystaw, targów i pokazów ptaków, czy zakaz transportu ptaków.

W związku z zaistniałą sytuacją tereny zapowietrzony i zagrożony oznakowane zostaną tablicami ostrzegawczymi – z czarnymi napisami na żółtym tle.

W celu zahamowania choroby, należy bezwzględnie zastosować się do wprowadzonych ograniczeń.

Poniżej zamieszczamy pełną treść rozporządzenia w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu konińskiego.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

13
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry