Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku

Sławsk, ul. Okólna 3, 62-586 Rzgów
tel.: (63) 241-06-60 lub 249-31-38
e-mail: spslawsk@konin.lm.pl lub gim.slawsk@op.pl
www.spslawsk.gminarzgow.pl

Dyrektor Szkoły  -  Monika Łukasiewicz
Wicedyrektor Szkoły  -  Małgorzata Jankowska

Oświata w Sławsku sięga roku 1915, kiedy to powstała Jednoklasowa Szkoła Powszechna Prywatna w Sławsku. W lutym 1945 roku reaktywowano polską szkołę dla 125 dzieci w poniemieckiej salce szkolnej na plebanii. W roku 1950 uczniowie podjęli naukę w pałacu byłego dziedzica Kundego.

Na przełomie lat 1985/1986 powstał projekt budowy nowego budynku szkoły. W dniu 01 września 1992 roku oddano do użytku jeden segment szkoły z 6 izbami lekcyjnymi, kolejny w części południowej w roku 1993 a  w lutym  1996 r.  nową salę gimnastyczną.

01 czerwca 1998 r. jest ważnym dniem, gdyż wówczas Szkole Podstawowej nadano imię Kornela Makuszyńskiego oraz wręczono sztandar.

Od 01.09.1999 r. - w wyniku reformy oświatowej - w budynku szkoły zostały wydzielone pomieszczenia do nauki dla zamiejscowych oddziałów Publicznego Gimnazjum w Rzgowie.

Od 01.09.2003 r. w oddanej do użytku ostatniej części obiektu rozpoczęło samodzielne funkcjonowanie Publiczne Gimnazjum w Sławsku. Szkoła liczyła 6 oddziałów, a naukę podjęło 148 uczniów.

Na mocy aktu założycielskiego 01 września 2010 roku utworzono Zespół Szkół w Sławsku poprzez połączenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi z Publicznym Gimnazjum w Sławsku. Placówka liczyła około 350 uczniów zgromadzonych w 16 oddziałach, z których dwa to klasy integracyjna i sportowa.

Ważnymi wydarzeniami w tym okresie były:

- udostępnienie lokalnej społeczności kompleksu boisk „Orlik” (w marcu 2011 r.),

-  oddanie do użytku dzieci placu zabaw, który powstał przy wspólnym wysiłku lokalnej   społeczności (w maju 2012 r.),

- oddanie do użytku (w czerwcu 2016 r.) placu manewrowo – postojowego, który poprawił bezpieczeństwo w dostępie do placówki.

16 października 2015 r. oświata w Sławsku uroczyście obchodziła Jubileusz 100-lecia swego istnienia. Jej historia została zawarta w monografii „Sto lat Oświaty w Sławsku” autorstwa prof. Piotra Gołdyna.                                                                                 
Zespół Szkół w Sławsku posiadał szereg certyfikatów potwierdzających wysoką jakość pracy. Zatrudniał wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim stażem pracy. Oferował szereg zajęć pozalekcyjnych. W szkołach realizowano różnorodne projekty edukacyjne. Efektem tych działań były wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych, liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych.

Rok 2017 zaowocował kolejną reformą oświaty, która przywróciła 8-letnie szkoły podstawowe i rozpoczęła proces wygaszania gimnazjów. Z dniem 01 września 2017 r. Zespół Szkół w Sławsku rozpoczął działalność jako 8-letnia publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Sławsku z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjalnymi.

Obecnie do szkoły uczęszcza 295 uczniów zgromadzonych w 15 oddziałach (w tym integracyjny), oraz 87 dzieci w 4 oddziałach przedszkolnych. Realizacja projektów finansowanych przez UE, ofiarność sponsorów oraz przychylność organu prowadzącego (Gmina Rzgów) pozwoliły na wyposażenie szkoły i oddziałów przedszkolnych w nowoczesne środki dydaktyczne (tablice interaktywne, obserwatorium przyrodnicze, pracownia biologiczno-chemiczna, komputerowa) oraz liczne pomoce naukowe. Wykwalifikowana i pracująca z zapałem kadra pedagogiczna i wciąż polepszające się warunki funkcjonowania przekładają się na wysoki poziom pracy sławskiej szkoły, której uczniowie osiągają sukcesy na poziomie gminy, powiatu i województwa.

Szkoła pełni w środowisku funkcję kulturotwórczą i efektywnie współpracuje z lokalnymi organizacjami.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry