Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nr projektu: RPWP.03.03.01-30-0003/18

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Data rozpoczęcia projektu 2019.05.31

Data zakończenia projektu: 2020.09.30

Całkowita wartość projektu: 7 184 030,26

Koszty niekwalifikowane: 2 013 618,09 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 5 170 412,17 zł

Kwota dofinansowania: 4 394 850,34 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

 1. Zakupiony zostanie autobus napędzany energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna), o długości 11-12 m.
 2. Zostaną wykonane drogi dla rowerów na terenie objętym niniejszym projektem, o łącznej długości 2,44 km w tym:
 • Gmina Golina - 0,73 km:
  • Cmentarnej, o długości 0,31 km;
  • Kościelnej, o długości 0,14 km;
  • Bolesława Chrobrego, o długości 0,15 km;
  • Kilińskiego, o długości 0,13 km;
 • Gmina Rzgów: 0,82 km – ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie przy drodze powiatowej nr 3096P;
 • Gmina Ślesin: 0,89 km - ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie przy drodze powiatowej nr 3210P zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice;
 1. Wykonane zostanie efektywne energetycznie oświetlenie uliczne w łącznej ilości 199 punktów oświetleniowych w następujących lokalizacjach:
 • Gmina Kazimierz Biskupi - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 108 punktów świetlnych w tym:
  • Brzechwy i Staffa – 17 punktów świetlnych,
  • Chełmońskiego – 7 punków świetlnych,
  • Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej – 16 punktów świetlnych,
  • Kasprowicza – 12 punktów świetlnych,
  • Kasprowicza i Orkana – 11 punktów świetlnych,
  • Norwida – 17 punktów świetlnych,
  • Św. Alberta – 13 punktów świetlnych,Gmina Kazimierz Biskupi,
  • w miejscowości Władzimirów przy ul. Wiosennej - 15 punków świetlnych.
 • Gmina Kramsk - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 63 punktów świetlnych w tym:
  • przy ścieżce rowerowej na odcinku Kramsk Pole – Kramsk – 53 punktów świetlnych,
  • przy ul. Konińskiej w Kramsku – 10 punktów świetlnych.
 • Gmina Stare Miasto - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 28 punktów świetlnych przy ul. Rumińskiej.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i publicznego oraz montaż efektywnego ekologicznie oświetlenia ulicznego na terenie K OSI. Realizacja tego celu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest szczególnie istotne w kontekście przekroczeń dopuszczalnych wartości pyłu PM10 na obszarze realizacji Projektu. Realizacja projektu ma na celu stworzenie w Koninie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczenia usług, spełniającego standardy UE w zakresie ochrony środowiska (wymiana pojazdu spełniającego najniższe normy Euro na nowy - elektryczny), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Konieczność realizacji Projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu. Tym samym realizacja projektu umożliwi zmianę zachowań podróżnych - częściową rezygnację przez mieszkańców z samochodów na rzecz rowerów. Na skutek montażu efektywnego ekologicznie oświetlenia ulicznego poprawie ulegnie także bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wśród celów wyróżnia się m.in.: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, ochronę środowiska naturalnego, dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, w tym z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Planowany rezultat po realizacji projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych: 76,56 ton ekwiwalentu CO2/rok.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry