Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI - Etap II

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nr projektu: RPWP.03.03.01-30-0003/18

Projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020

Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska,

Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego

Data rozpoczęcia projektu 2019.05.31

Data zakończenia projektu: 2020.09.30

Całkowita wartość projektu: 7 184 030,26

Koszty niekwalifikowane: 2 013 618,09 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 5 170 412,17 zł

Kwota dofinansowania: 4 394 850,34 zł

W ramach projektu zostanie zrealizowane:

 1. Zakupiony zostanie autobus napędzany energią ze źródeł alternatywnych (energia elektryczna), o długości 11-12 m.
 2. Zostaną wykonane drogi dla rowerów na terenie objętym niniejszym projektem, o łącznej długości 2,44 km w tym:
 • Gmina Golina - 0,73 km:
  • Cmentarnej, o długości 0,31 km;
  • Kościelnej, o długości 0,14 km;
  • Bolesława Chrobrego, o długości 0,15 km;
  • Kilińskiego, o długości 0,13 km;
 • Gmina Rzgów: 0,82 km – ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie przy drodze powiatowej nr 3096P;
 • Gmina Ślesin: 0,89 km - ścieżka pieszo-rowerowa wykonana zostanie przy drodze powiatowej nr 3210P zlokalizowanej w miejscowości Piotrkowice;
 1. Wykonane zostanie efektywne energetycznie oświetlenie uliczne w łącznej ilości 199 punktów oświetleniowych w następujących lokalizacjach:
 • Gmina Kazimierz Biskupi - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 108 punktów świetlnych w tym:
  • Brzechwy i Staffa – 17 punktów świetlnych,
  • Chełmońskiego – 7 punków świetlnych,
  • Chełmońskiego i Wisławy Szymborskiej – 16 punktów świetlnych,
  • Kasprowicza – 12 punktów świetlnych,
  • Kasprowicza i Orkana – 11 punktów świetlnych,
  • Norwida – 17 punktów świetlnych,
  • Św. Alberta – 13 punktów świetlnych,Gmina Kazimierz Biskupi,
  • w miejscowości Władzimirów przy ul. Wiosennej - 15 punków świetlnych.
 • Gmina Kramsk - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 63 punktów świetlnych w tym:
  • przy ścieżce rowerowej na odcinku Kramsk Pole – Kramsk – 53 punktów świetlnych,
  • przy ul. Konińskiej w Kramsku – 10 punktów świetlnych.
 • Gmina Stare Miasto - na terenie gminy wykonane zostanie łącznie 28 punktów świetlnych przy ul. Rumińskiej.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie wykorzystania nieemisyjnego transportu indywidualnego i publicznego oraz montaż efektywnego ekologicznie oświetlenia ulicznego na terenie K OSI. Realizacja tego celu przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, co jest szczególnie istotne w kontekście przekroczeń dopuszczalnych wartości pyłu PM10 na obszarze realizacji Projektu. Realizacja projektu ma na celu stworzenie w Koninie sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego o wysokiej jakości świadczenia usług, spełniającego standardy UE w zakresie ochrony środowiska (wymiana pojazdu spełniającego najniższe normy Euro na nowy - elektryczny), konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.

Konieczność realizacji Projektu wynika z potrzeby poprawy jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego oraz integracji różnych form transportu. Tym samym realizacja projektu umożliwi zmianę zachowań podróżnych - częściową rezygnację przez mieszkańców z samochodów na rzecz rowerów. Na skutek montażu efektywnego ekologicznie oświetlenia ulicznego poprawie ulegnie także bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Wśród celów wyróżnia się m.in.: szersze wykorzystanie bardziej efektywnego transportu publicznego oraz niezmotoryzowanego indywidualnego, ochronę środowiska naturalnego, dostosowanie miejskiej komunikacji publicznej do potrzeb mieszkańców, w tym z niepełnosprawnościami lub osób z ograniczoną możliwością poruszania się, poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Planowany rezultat po realizacji projektu – spadek emisji gazów cieplarnianych: 76,56 ton ekwiwalentu CO2/rok.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  listopada 2022

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  SZCZEPIMY SIĘ DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MEDIA O NAS DOBRY START 300 PLUS RODZINA 500 PLUS MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry