Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Stowarzyszenie Mieszkańców Świątnik

Adres: Świątniki 33b, 62-586 Rzgów
Tel: 889-849-534 (przewodnicząca)

Skład Zarządu:
1. Sylwia Jakubowicz – Przewodnicząca
2. Katarzyna Grabka - Zastępca Przewodniczącej
3. Aneta Rejduchowska – Sekretarz
4. Sylwia Czajka- Skarbnik
5. Maciej Pańczak - Członek Zarządu

Stowarzyszenie istnieje od 2015 roku. Powstało z inicjatywy mieszkańców Świątnik na zebraniu wiejskim. W skład wchodzi 28 osób. Celami Stowarzyszenia Mieszkańców Świątnik są:

1) Odnowa wsi Świątniki

2) Integracja środowiska.

3) Wspieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi, zainteresowań i uzdolnień mieszkańców wsi Świątniki jak również mieszkańców Gminy Rzgów

4) Promowanie mieszkańców szczególnie uzdolnionych.

5) Pogłębianie wiedzy na temat polityki UE oraz polskiego ustawodawstwa w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn.

6) Podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

7) Organizacja spotkań z ludźmi prezentującymi różne dziedziny życia.

8) Przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym.

9) Poprawa jakości życia dzieci i ich rodzin.

10) Profilaktyka zdrowotna.

11) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

12) Działalność charytatywna i pomoc społeczna.

13) Szerzenie dziedzictwa kulinarnego.

14) Rozwój przedsiębiorczości kobiet i mężczyzn.

15) Dążenie do poprawy ochrony zdrowia.

16) Kultywowanie kultury ludowej, w tym szczególnie regionalnej.

17) Wychowywanie młodego pokolenia w duchu tolerancji, patriotyzmu i poszanowania tradycyjnych wartości.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry