Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Rehabilitacja lecznicza i turnusy regeneracyjne w Centrach Rehabilitacji Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od dnia 1 stycznia 2023 roku może kierować osoby uprawnione do emerytury rolniczej na rehabilitację leczniczą oraz ubezpieczonych będących opiekunami osób niepełnosprawnych na turnusy regeneracyjne.

Celem rehabilitacji leczniczej dla osób uprawnionych do emerytury rolniczej jest poprawa stanu zdrowia, poprawa stanu funkcjonalnego i kondycji psychofizycznej pacjentów.

Turnusy regeneracyjne mają na celu poprawę kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Na rehabilitację leczniczą kierowane są osoby uprawnione do emerytury rolniczej, które wymagają rehabilitacji ukierunkowanej na schorzenia narządu ruchu lub układu krążenia i nie mają przeciwwskazań do rehabilitacji leczniczej realizowanej przez Kasę.

Z kolei z turnusu regeneracyjnego może skorzystać osoba, która wykazuje się samodzielnością psychofizyczną (sprawność ruchowa, funkcje poznawcze, stan emocjonalny) wymagająca poprawy kondycji psychofizycznej.

 

Podstawowy okres trwania rehabilitacji wynosi 21 dni, natomiast okres trwania turnusu regeneracyjnego realizowanego w formie stacjonarnej  wynosi 7 dni.

Każdy pacjent skierowany na rehabilitację leczniczą ma zagwarantowane trzy zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych natomiast pacjent skierowany na turnus regeneracyjny  ma zagwarantowane  cztery  zabiegi dziennie, ustalane wg indywidualnych potrzeb zdrowotnych.

Rehabilitacja lecznicza osób uprawnionych do emerytury rolniczej i na turnus regeneracyjny odbywa się na wniosek  zainteresowanego.

Lekarz prowadzący leczenie (Lekarz POZ lub lekarz specjalista) sporządza wniosek stanowiący wzór do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
19 grudnia 2022 roku w sprawie rehabilitacji leczniczej i turnusów regeneracyjnych.

Wniosek taki składa się w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej Kasy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie na turnus rehabilitacyjny lub turnus regeneracyjny.

 

Rehabilitację leczniczą oraz turnusy regeneracyjne Kasa realizuje we własnych zakładach rehabilitacji leczniczej.

Kasa posiada sześć Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS tj.:

Centrum Rehabilitacji Rolników w:

- Horyńcu Zdroju,

- Iwoniczu-Zdroju,

- Jedlcu,

- Kołobrzegu,

- Szklarskiej Porębie,

- Świnoujściu.

Po więcej szczegółów zapraszamy do Jednostek organizacyjnych KRUS.


Katarzyna Rzepecka-Andrzejak

 Kierownik
Placówki Terenowej KRUS

 w Koninie

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  28
  styczeń 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry