Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Inwestycje zrealizowane z własnych środków w 2020 roku

 • Budowa wodociągu w m. Branno - 6 508,21 zł
 • Budowa kanalizacji w Sławsku, ul. Kasztanowa - 69 408,00 zł
 • Wykonanie 75 szt. studzienek przykanalikowych w Brannie - 154 980,00 zł
 • Przebudowa drogi gminnej w Błonicach – środki własne w kwocie 137 782,24 zł
 • Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Rzgów:
 • Babia – środki własne (w tym fundusz sołecki) 25 987,50 zł
 • Błonice - środki własne (w tym fundusz sołecki) 24 975,00 zł
 • Goździków - środki własne (w tym fundusz sołecki) 28 725,00 zł
 • Kurów - środki własne (w tym fundusz sołecki) 31 875,00 zł
 • Osiecza Druga - środki własne (w tym fundusz sołecki) 8 437,50 zł
 • Zarzewek - środki własne (w tym fundusz sołecki) 30 000,00 zł
 • Modernizacja dachu na budynku socjalnym w Zarzewie 23 392,80 zł
 • Budowa klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Rzgowie 163 539,37 zł
 • Kotłownia w budynku Domu Nauczyciela w Sławsku 96 835,06 zł
 • Oświetlenie uliczne – w m. Dąbrowica, Świątniki i Bożatki – środki własne (w tym fundusz sołecki) 36 157,20 zł
 • Budowa placu zabaw i rekreacji w Barłogach – fundusz sołecki w kwocie 14 505,75 zł oraz środki pochodzące z budżetu UMWW w kwocie 29 897,00 zł
 • Utrzymanie terenów zieleni w Babi – fundusz sołecki w kwocie 1 479,34
 • Zakup tabliczek informacyjnych z numerami posesji dla m. Barłogi, Dąbrowica i Sławsk – fundusz sołecki w kwocie 18 085,72 zł
 • Zakup materiałów do bieżącego utrzymania altany wiejskiej oraz przyległego terenu w Babi – fundusz sołecki w kwocie 1 345,13 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Bobrowie i Brannie – fundusz sołecki w kwocie 39 032,43 zł
 • Remont domu kultury w Bożatkach – fundusz sołecki w kwocie 4 800,00 zł
 • Zakup i montaż lustra ulicznego w m. Bożatki – fundusz sołecki w kwocie 549,69 zł
 • Zakup dobrego wyposażenia (namiot, stoły, warnik, stojak na rowery) – fundusz sołecki w kwocie 6 113,00 zł
 • Termomodernizacja remizy strażackiej w Grabienicach – środki własne (w tym fundusz sołecki) w kwocie 32 360,00 zł
 • Remont świetlicy wiejskiej w Kowalewku środki własne (w tym fundusz sołecki) w kwocie 19 181,41 zł
 • Oczyszczenie i uporządkowanie terenu wokół zbiornika wodnego – II etap – fundusz sołecki w kwocie 23 000,00 zł
 • Dotacja dla OSP W Osieczy Pierwszej na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego – fundusz sołecki w kwocie 33 586,69 zł
 • Rozbudowa monitoringu, zagospodarowanie parkingu, wyskarpowanie i pogłębienie zbiornika wodnego w Osieczy Drugiej – fundusz sołecki w kwocie 7 440,00 zł
 • Remont strażnicy OSP w Rzgowie – fundusz sołecki w kwocie 17 892,60 zł
 • Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza – fundusz sołecki w kwocie 24 613,78 zł
 • Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sławsk – fundusz sołecki 5 000,00 zł
 • Wykup gruntu na przedłużenie ulicy Kasztanowej w Sławsku – fundusz sołecki w kwocie 21 483,26 zł
 • Remont remizy OSP w Świątnikach – fundusz sołecki w kwocie 14 763,79 zł
 • Remont istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Witnicy – fundusz sołecki w kwocie 12 573,70 zł
 • Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Zastrużu – fundusz sołecki w kwocie 1 500,00 zł
 • Profilowanie dróg ziemią lub żwirem na terenie sołectwa Zastruże – fundusz sołecki w kwocie 15 037,61 zł
 • Zakup wiaty przystankowej w m. Babia 9 286,50 zł
 • Naprawa drogi w Zarzewie i Zastrużu, Grabienice-Zarzew i Osieczy 16 377,00 zł
 • Remonty przepustu i odpływu wody z drogi 88 293,73 zł
 • Wykonanie dokumentacji technicznej na remont kanalizacji deszczowej w Sławsku 5 535,00 zł
 • Wykonanie projektów budowlanych na budowę dróg 20 500,00 zł

  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  06
  grudnia 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry