Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Realizacja Projektu Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku oraz Grabienicach i Rzgowie

Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Mistrzowie kompetencji w Osieczy i Sławsku” nr RPWP.08.01.02-30-0090/17  .

Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Celem projektu jest do 30.06.2023 112 uczniów (56K i 56M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 17 nauczycieli (16K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 160 osób tj.20 nauczycieli (19K;1M), 140 uczniów (70K;70M), Szkoły Podstawowej w Osieczy oraz Szkoły Podstawowej w Sławsku.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu nauczania;

c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji.

d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 365 363,79 zł

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podaje się do publicznej wiadomości, informację o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. „Mistrzowie kompetencji w Grabienicach i Rzgowie” nr RPWP.08.01.02-30-0091/17  .

Partner wiodący: Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera

Celem projektu jest do 31.03.2023 144 uczniów (72K i 72M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie z terenu Gm. Rzgów (woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 15 nauczycieli (14K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 198 osób tj.18 nauczycieli (17K;1M), 180 uczniów (90K;90M), Szkoły Podstawowej w Grabienicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzgowie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy;

b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; kompetencji społecznych, wychowawczych oraz indywidualizacji procesu

nauczania;

c) kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obejmujące: zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne, szkolenia

dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni indywidualizacji;

d) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.

Dofinansowanie UE: 365 095,81 zł

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  29
  marca 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry