Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Rada Gminy Rzgów przyjęła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rzgów

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Aby ją przeprowadzić konieczna jest dogłębna diagnoza sytuacji w gminie, konsultacje z jej mieszkańcami, dyskusje z interesariuszami i wreszcie zredagowanie Programu Rewitalizacji, w oparciu o który, podejmowane są działania uzdrawiające problemowy obszar. Dzięki tym wszystkim zabiegom, wyodrębniono w naszej gminie obszar wymagający rewitalizacji. Obejmuje on: część sołectwa Rzgów (ulice: Adama Asnyka, Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Konińska, Miłosza, Reymonta, Szymborskiej, Szkolna, Ogrodowa, Zagórowska, Targowa) oraz miejscowość Osiecza Druga od nr 16, sołectwo Zarzew wraz z należącą do niego miejscowością Józefowo i sołectwo Zarzewek.

Rewitalizacja jest długim i trudnym procesem, jednak Gmina Rzgów zdobyła dofinasowanie na projekt pn. „Opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Rzgów”, w ramach unijnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020, przygotowała Program i tym samym postawiła pierwsze kroki w kierunku poprawy sytuacji na obszarach, zidentyfikowanych jako kryzysowe.

Dziś możemy z dumą powiedzieć, że udało nam się osiągnąć wspólny konsensus i przygotować Lokalny Program Rewitalizacji. Jego główne cele to:

  • Ograniczenie ubóstwa i wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego
  • Rozwój gminnej infrastruktury komunalnej i społecznej.

W ramach Programu zaplanowano realizację wielu projektów celujących w poprawę sytuacji na rewitalizowanym obszarze. Znaczną część z nich pragniemy zrealizować z pomocą funduszy unijnych w ramach puli środków na rewitalizację obszarów zdegradowanych. Zapraszamy do udziału w działaniach!


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

19
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry