Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Projekt przedszkolny

Od dnia 01.07.2018 r. do 31.08.2019 r. realizowany będzie projekt pn. „Dla naszych dzieci”, dofinansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach projektu utworzonych zostanie 25 miejsc wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Sławsku. Celem projektu jest wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Rzgów dla dzieci w wieku 3 i 4 lat. Główne działania to: dostosowanie pomieszczeń w SP w Sławsku, wyposażenie sali przedszkolnej, zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych do placówki przedszkolnej, bieżące funkcjonowanie w tym zatrudnienie 2 nauczycieli, pomocy nauczyciela, osoby do sprzątania, organizacja zajęć dodatkowych - zwiększających szanse edukacyjne dzieci, zajęć specjalistycznych z logopedą i psychologiem, organizacja wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego. Dodatkowo w projekcie przewidziano warsztaty dla rodziców.

Całkowita wartość projektu wynosi 322 201,25 zł. Kwota dofinansowania to 273 871,06 zł.
Gmina zapewni wkład własny, niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń w SP w Sławsku.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry