Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Projekt - Klasa z drewna

We wrześniu 2023 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzgowie został zrealizowany  projekt ,,Klasa  z drewna”, sfinansowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Warszawie. Głównym celem projektu była promocja Lasów Państwowych poprzez stworzenie przyszkolnego ogródka, realizację zajęć dotyczących gospodarki leśnej i funkcji lasu, poszerzenie wiedzy o lesie oraz propagowanie zajęć rekreacyjnych.

Na wydzielonym terenie przyszkolnym powstał ogródek dydaktyczny. Została tam zbudowana Trasa Przygód i stanęły tablice edukacyjne informujące o roli lasów, ich mieszkańcach oraz korzyściach płynących z gospodarki leśnej. Główny materiał budulcowy stanowi drewno pozyskane z naszych lasów. Cały teren został ogrodzony i obsadzony rodzimymi gatunkami drzew i krzewów.

W szkole opracowany został program edukacji przyrodniczo - leśnej. Realizacja programu przebiegała z wykorzystaniem informacji i materiałów zawartych na stronie Lasów Państwowych www.lasy.gov.pl

Opracowano scenariusze zajęć z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej, na podstawie których przeprowadzone zostały lekcje. W klasach I-III - ,,Las i jego mieszkańcy”, ,,Pory roku w lesie” i ,,Dary lasu” w klasach IV-VI ,,Leśny Savoir – vivre, czyli jak zachowujemy się w lesie” i ,,Rozpoznajemy grzyby jadalne i trujące” w klasach VII-VIII - ,,Co daje nam las?”

Zajęcia związane z edukacją leśną odbywały się w pobliskim lesie jak i w trakcie wycieczek. Uczniowie klasy I, II i III pojechali na wycieczkę do Żychlina – spacerowali wytyczoną ścieżką dydaktyczno-przyrodniczą, oglądając tablice poświęcone zagadnieniom lasu.

Klasa VII wybrała się na lekcję terenową z geografii na Złotą Górę, podczas której uczniowie utrwalili i poszerzyli swoją wiedzę przyrodniczą, dokonywali obserwacji w terenie, rozwiązywali zadania przygotowane przez nauczyciela geografii.

W bibliotece szkolnej przygotowana została wystawa książek o tematyce przyrodniczej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem uczniów. Odwiedzający wystawę mogli zapoznać się z ciekawymi tytułami książek przyrodniczych. Wiadomości zawarte w książkach wykorzystywali do przygotowania prac plastycznych.

W ramach projektu ,,Klasa z drewna” uczniowie klasy II, III i V przygotowali albumy tematycznie związane z lasem. Samodzielnie zbierali informacje, selekcjonowali je i wybierali te, które potrzebne im były do tworzenia albumu. Z pomocą nauczyciela redagowali odpowiednie teksty. Klasa II przygotowała album ,,Mieszkańcy lasu” - uczniowie wykonując piękne rysunki przedstawili i opisali w nim zwierzęta, które spotkali podczas leśnych wycieczek. Klasa III przygotowała album zatytułowany ,,Leśne rarytasy”, w którym zachęcała wszystkich do zbierania i spożywania darów, które daje nam las. Klasa V i VI opracowała albumy ,,Grzyby jadalne i trujące”, przedstawiając w nim ilustracje i opisy grzybów, które możemy spotkać w naszych lasach.

Uczniowie klasy VII i VIII przygotowali foldery o roli lasów w życiu człowieka, w których przedstawili ogromne znaczenie gospodarcze i społeczne lasów. Opracowali również prezentacje multimedialne o ich walorach przyrodniczych i gospodarczych.

Podczas realizacji projektu przeprowadzony został ,,Konkurs wiedzy o lesie”. Nauczyciele przygotowali regulamin konkursu oraz bank pytań dla uczniów. Odbył się także konkurs fotograficzny na ,,Najciekawsze ujęcie leśnej przyrody”. Zdjęcia wykonane przez uczniów zostały zaprezentowane na szkolnej wystawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Laureaci obu konkursów otrzymali dyplomy.

Jako podsumowanie projektu przygotowana została wystawa prac uczniów w holu szkoły. Była ona lekcją otwartą dla naszych rodziców i mieszkańców. Zwiedzając wystawę zdobywali wiadomości o lasach oraz podziwiali wykonane prace. Na stronie szkoły udostępnione zostały przygotowane przez uczniów klas VII i VIII prezentacje dotyczące roli lasów w życiu człowieka, aby szersze grono osób mogło zgłębić swoją wiedzę dotyczącą korzyści płynących z naszych lasów oraz ich społecznej i gospodarczej roli.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia wiedzy uczniów dotyczącej lasów. Żywe lekcje przyrody rozwinęły zainteresowania uczniów z zakresu edukacji przyrodniczo-leśnej. 

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry