Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie gminy Rzgów

Poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na terenie Gminy Rzgów

Na terenie gminy Rzgów Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. prowadzi prace wiertnicze przy otworze badawczym Lisiniec-1, w oparciu o koncesję łączną na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego Malanów 5/2017/Ł, wydanej przez ministra środowiska w dn. 14 czerwca 2017 r.

Otwór Lisiniec-1 będzie wiercony na gruncie rolnym w okolicy miejscowości Dąbrowica i Lisiniec.

Cel planowanych prac

Bezpośrednim celem planowanych prac jest odkrycie złoża ropy naftowej w utworach dolomitu głównego oraz złoża gazu ziemnego w piaskowcach czerwonego spągowca. Odwiercenie głębokiego otworu badawczego Lisiniec-1 (planowana gł. to ok. 5500m) pozwoli ocenić perspektywiczność tego rejonu dla poszukiwań węglowodorów oraz ukierunkowanie dalszych prac poszukiwawczych na obszarze koncesji Malanów. W przypadku pozytywnych wyników wiercenia w ciągu najbliższych lat przewiduje się wykonanie badań sejsmiki trójwymiarowej, wiercenie kolejnych otworów oraz ich zagospodarowanie i eksploatację.

W wyniku dotychczasowych prac poszukiwawczych, na zachód i południowy zachód od planowanej lokalizacji otworu Lisiniec-1, odkryto szereg złóż gazu ziemnego takich jak: Radlin, Winna Góra, Lisewo, Komorze, Klęka, Roszków, Jarocin, a także Karmin i Miłosław E.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

Na początku czerwca zakończyliśmy prace przygotowawcze, które polegały na przystosowaniu drogi dojazdowej oraz budowie placu wiertniczego, na którym stanie urządzenie wiertnicze i cała infrastruktura umożliwiająca prowadzenie wiercenia i niezbędnych zabiegów. Zakładamy, że wiercenie otworu Lisiniec-1 wraz z niezbędnymi testami potrwa ok. 9 miesięcy. Po zakończeniu wierceń odbędą się testy eksploatacyjne, a po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. W dalszej kolejności, w zależności od wyniku prac, planowane jest częściowa lub całkowita rekultywacja placu wiertniczego.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla Mieszkańców Gminy?

Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak odgłosy urządzeń, zwiększony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Ze względu na głębokość wiercenia konieczne jest wykorzystanie dużego urządzenia wiertniczego, które będzie widoczne z dużej odległości. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym.

Na zlecenie PGNiG, jako operatora, prace wiertnicze będzie realizowała firma EXALO Drilling SA., która świadczy najwyższej jakości usługi związane z poszukiwaniem i udostępnianiem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej. Sprzęt wykorzystywany przez specjalistów z EXALO spełnia najwyższe standardy, zapewnienia maksymalny poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i mieszkańców terenów objętych pracami oraz środowiska naturalnego.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami Mieszkańcy Gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska. Gwarantują także bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i wszystkich osób znajdujących się w otoczeniu prowadzonej inwestycji. Niezależnie od tego, instytucje takie jak np. Ministerstwo Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy oraz władze samorządowe posiadają instrumenty prawne umożliwiające kontrolę zakładów górniczych, prowadzonych na ich terenie prac oraz monitoringu środowiska.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo jest liderem poszukiwań i eksploatacji ropy naftowej w Polsce. Firma dysponuje ogromnym doświadczeniem, a także dostępem do najlepszych technologii. Ze względu na swoją szczególną pozycję, PGNiG stawia sobie za cel nie tylko rozwój działalności, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Oznacza to połączenie wiedzy i umiejętności z troską o racjonalną gospodarkę krajowymi zasobami oraz poszanowaniem dla Mieszkańców terenów, na których spółka prowadzi prace.

Koncesja na której prowadzimy prace obejmuje obszar o łącznej powierzchni 876,63 km2, w tym teren gmin: Słupca, Lądek, Rzgów, Grodziec, Stare Miasto, Krzymów, Władysławów, Turek, Kawęczyn, Malanów, Brudzew, Mycielin, Ceków-Kolonia, Blizanów, miast i gmin: Zagórów, Rychwał, Golina, Tuliszków, Stawiszyn oraz miasta Turek w województwie wielkopolskim.

 

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość Mieszkańców. Spółka zapewnia, że o wszystkich swoich działaniach na tym terenie na bieżąco informuje władze Gminy, a wielu kwestii uzgadnia na bieżąco. Dotyczy to harmonogramu prowadzenia prac, rozpoczęcia poszczególnych etapów realizowanego przez nas przedsięwzięcia, tras przejazdu pojazdów związanych z prowadzonymi pracami, zasad korzystania z dróg będących w zarządzie gminy Rzgów. Wynika to nie tylko z obowiązków nałożonych przepisami prawa, ale także z dążenia PGNiG do zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy ze wszystkimi Mieszkańcami.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry