Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Lokalny Konkurs Grantowy DZIAŁAJ LOKALNIE - 2017

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie X” w terminie: 26.04.2017 – 26.05.2017

W ramach Programu „Działaj Lokalnie X” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych z gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto i Tuliszków, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje na projekty, które:

  •  zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
  •  wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  •  będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne - naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
  •  proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania

Termin składania wniosków: 26 kwiecień – 26 maj 2017 r.
Czas trwania projektu: min. 2 miesiące - max. 4 miesiące
Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW, który dostępny będzie od dnia 26 kwietnia 2017 do dnia 26 maja 2017 roku na stronie www.sswp.com.pl oraz www.system.dzialajlokalnie.pl
W Konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami konkursowymi na stronie Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce DZIAŁAJ LOKALNIE.
Dodatkowo wszystkie organizacje zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się:

24 kwietnia 2017 o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”.

Na spotkaniu omówione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie oraz instrukcja obsługi generatora wniosków.
Uwaga! Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 21 kwietnia 2017 r. do godz. 14:00. pod nr tel. 665 550 131


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

21
marca 2023

Dziś są imieniny:

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry