Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Koordynator ds. dostępności

 1. Pani Estera Pawełczak - w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 1 oraz pkt 3 ppkt d, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)
 2. Pan Przemysław Zieliński – w zakresie dostępności cyfrowej i informacyjno – komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 pkt 2 oraz pkt 3 ppkt a-c, ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1062)

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Rzgów,
 2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymiw art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Rzgów w zakresie zapewniania dostępności osobom zeszczególnymi potrzebami,
 4. przedstawianie Wójtowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

 

Kontakt:

Estera Pawełczak
Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel. 63 241 90 18 wew. 28
E-mail: administracja@gminarzgow.pl

Przemysław Zieliński
Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów
tel. 63 241 90 18 wew. 38
E-mail: informatyk@gminarzgow.pl


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

29
marca 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry