Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Konsultacje Społeczne Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030

Szanowni Państwo,  

Stowarzyszenie Aglomeracja Konińska  zaprasza do zapoznania się z Prognozą Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030. Na podstawie art. 30, 39 ust. 1, 40, 41,42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do dokumentu.

 

Przedmiot konsultacji:

Dokument „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030”

Termin konsultacji:

Konsultacje potrwają 21 dni i przeprowadzone zostaną w terminie od 09 do 30 lipca 2024 roku włącznie.

Zasięg konsultacji: 

Konsultacje obejmują wszystkich mieszkańców i podmioty z gmin i miast Aglomeracji Konińskiej.

Forma konsultacji:

Działania konsultacyjne Prognozy Oddziaływania na Środowisko Strategii prowadzone będą przez:

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

1.Przeczytaj Prognozę Oddziaływania na Środowisko Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Aglomeracji Konińskiej 2030.

2.Wyraź swoją opinię przez:

lub

 • Dostarcz formularza w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@aglomeracjakoninska.org 
 • Dostarcz formularza w formie papierowej osobiście do siedziby Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Konińska, ul. płk. Witolda Sztarka 1, 62-500 Konin lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany wyżej adres.

Więcej informacji na stronie: https://aglomeracjakoninska.org/konsultacje-spoleczne-prognozy-oddzialywania-na-srodowisko-strategii-rozwoju-ponadlokalnego-aglomeracji-koninskiej-2030/

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  lipca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry