Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Na podstawie §2 ust. 3 Uchwały Rady Gminy Rzgów nr 69/15 w/s szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Rzgów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Rzgów ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad projektem rocznego programu współpracy z organizacjami.

  1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii nad projektem rocznego programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  2. Przedmiotem konsultacji jest w szczególności projekt programu współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
  3. Konsultacje rozpoczynają się od dnia 21 września 2022 roku i trwają do dnia 6 października 2022 roku.
  4. Konsultacje odbywać się będą poprzez:

– podanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.gminarzgow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rzgów projektu programu o współpracy Gminy Rzgów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

– spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 6 października 2022 o godz. 13.00 na Sali Narad Urzędu Gminy Rzgów.

5.Opinie należy przesłać drogą pocztową, mailową na adres:  gci@gminarzgow.pl lub w formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rzgów, ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów-Sekretariat.

 


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

09
grudnia 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry