Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

KONKURS PLASTYCZNY

 Zapraszamy  dzieci i młodzież z terenu Gminy Rzgów do udziału w konkursie plastycznym
"Kochasz dzieci, nie pal śmieci” w ramach realizacji zadania "Konkursy publikacje podnoszące świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Rzgów’’ dofinansowanego przez WFOŚiGW.

 

Regulamin konkursu plastycznego „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”

1. Organizatorzy:

Gmina Rzgów (adres: ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów,  tel. 63 241-90-18).

2. Cel konkursu:

Edukacja w zakresie szkodliwości spalania śmieci w piecach i negatywnego wpływu na nasze zdrowie i środowisko.

3. Zasady konkurs:

Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych, dzieci szkół podstawowych z terenu Gminy Rzgów.  

4. Tematyka konkursu:

Konkurs plastyczny związany z paleniem śmieci w piecach. 

5. Forma i technika pracy:

Dowolna. Możliwe jest wykorzystanie materiałów wtórnych.

6. Ocena prac:

Ocenie podlegać będą prace zgodne z tematyką konkursu, oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania, oryginalność, akcenty promujące niepalenie śmieci.

Prace będą oceniane i nagradzane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy w następujących grupach wiekowych:

 • I kategoria  wiekowa - dzieci przedszkolne,
 • II kategoria wiekowa - dzieci szkoły  podstawowej (klasy I – III),
 • III kategoria wiekowa - dzieci szkoły  podstawowej (klasy IV – VIII oraz gimnazjum).

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Gminy Rzgów.

Praca na odwrocie musi zawierać następujące dane:

imię i nazwisko autora, klasa, szkoła, dane kontaktowe, nr telefonu.

7. Termin:

05.11.2018 r, miejsce składania: Urząd Gminy Rzgów ul. Konińska 8, 62-586 Rzgów, pokój nr 6

8. Prawa autorskie:

Zgłoszenie pracy na konkurs oznacza wyrażenie zgody na bezpłatne wykorzystanie treści zawartych w pracy na cele promujące Gminę Rzgów.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Rzgów

                                                                                                                           (-) Grzegorz Matuszak


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry