Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Inwestycje w Gminie Rzgów

Trwa realizacja zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego Babia-Osiecza o nawierzchni asfaltowej długości 0,64 km. Termin zakończenia inwestycji: listopad 2021. Zadanie realizowane jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, projekt pod nazwą „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI – etap III”.

Rozpoczęły się także prace związane z budową dróg gminnych:

 1. Budowa drogi gminnej nr G9029P w miejscowości Kurów” realizowana jest w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Projekt przewiduje budowę odcinka drogi o długości 656,75 m i szerokości 4,50 m o nawierzchni bitumicznej. Projektowany odcinek jest kontynuacją drogi gminnej do skrzyżowania z drogą leśną w miejscowości Kurów – w kierunku Witnicy. 
 2. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mądroszki na działce ewid. nr 19”, którą zrealizujemy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Zaplanowano wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 998,00 m i szerokości 4,5m. Droga wykonana zostanie o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami wzmocnionymi kruszywem łamanym.

Do końca br. zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej na ulicy Kasztanowej w Sławsku (przedłużenie ulicy). Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Już niebawem zakończone zostaną prace związane z „Przebudową mostu na strudze Zarzewskiej w ciągu drogi gminnej G9007 w miejscowości Barłogi”. Zadanie to dofinansowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Trwają prace związane z „Zagospodarowaniem i oczyszczeniem zbiornika wodnego w Rzgowie”, inwestycji współfinansowanej ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi 2020+. Projekt polega na oczyszczeniu zbiornika wodnego, wyprofilowaniu skarp, obsianiu trawą, nasadzeniu krzewów, oraz montażu obiektów małej architektury (tj. ławek i koszy).

Nie bez znaczenia pozostaje nadal jedno z największych zaplanowanych przedsięwzięć gospodarki ściekowej w latach 2021-2023. Zaplanowano wykonanie dwóch strategicznych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej:

- w Osieczy Pierwszej, Osieczy Drugiej, Sławsku o długości 5,178 km. W ramach prac zostanie wykonane 160 przyłączy,

- w Grabienicach, Rzgowie Drugim  o długości 7,281 km. W ramach prac zostanie wykonanych 130 przyłączy.

W roku 2023 zostanie wykonana także modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzgowie.

Ogłoszony został również przetarg na zadanie ,,Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Rzgów oraz Osiecza Druga”. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 1. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rzgów”, której główne źródło dofinansowania stanowią środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
 2. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecza Druga” współfinansowana zostanie ze środków Funduszu Sołeckiego. Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z asfaltu o pow. 660 m².

Na podstawie porozumienia z Powiatem Konińskim zostały wykonane przepusty w miejscowości Kurów pod drogą powiatową nr 3097P. Zostanie również wykonany remont drogi powiatowej na ul. Targowej w Rzgowie oraz budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kowalewku.

Obecnie wykonywane są dokumentacje na drogi w miejscowościach: Wojciechowo, Rzgów – ul. Reymonta, Branno – ul. Bukowa i Brzozowa, Kowalewek, Sławsk – ul. Słoneczna i Pogodna, Dąbrowica i Bożatki. Gmina Rzgów opracowuje także dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w Kowalewku i Dąbrowica - Lisiniec.

 


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry