Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Projekty Unijne


Wersja strony dla niedowidzących
ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów

Inwestycje w Gminie Rzgów

Trwa budowa oczyszczalni ścieków w Sławsku oraz kanalizacji sanitarnej w Brannie w ramach projektu pn.: ,,Budowa oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Sławsk oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branno Etap II''. Nowa oczyszczalnia przejmie wszystkie dotychczasowe ścieki z miejscowości Sławsk oraz umożliwi odbiór ścieków z innych miejscowości. Trwa również budowa kanalizacji sanitarnej o długości 3,99 km w miejscowości Branno (II Etap).
Obie inwestycje dofinansowane są w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Dobiega końca realizacja projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin Rzgów i Grodziec”. W Gminie Rzgów wykonano 110 sztuk kolektorów słonecznych oraz 223 sztuki instalacji fotowoltaicznych. Projekt dofinansowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Ogłoszono przetarg na „Budowę Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Osiecza Druga, Sławsk, Zastruże na terenie Gminy Rzgów”. Zadanie jest współfinansowane w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 – Ministerstwo Sportu i Turystki”.

Ogłoszono również przetarg na zmianę nawierzchni drogi w Sławsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rozpoczyna się realizacja projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji”. Gmina Rzgów jest Partnerem projektu, Beneficjentem – Zakład Usług Wodnych w Koninie.
W ramach projektu zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej łącząca starą i nową oczyszczalnię oraz kanalizacja w Brannie (I etap) i w Sławsku. Łączna długość wybudowanej kanalizacji wyniesie 11,99 km.
Mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, prosimy o zachowanie ostrożności.


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  02
  luty 2023

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamowienia Publiczne DOSTĘPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Bezpłatna Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry