Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacje z KRUS

Rehabilitacja lecznicza za pośrednictwem KRUS.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Koninie informuje, że zgodnie ze swym ustawowym obowiązkiem, zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń Kasy możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej. Z rehabilitacji leczniczej KRUS warto skorzystać tym bardziej, że pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego dostępnego środka transportu zbiorowego.

Jest ona organizowana w formie 21 - dniowych turnusów, prowadzonych w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS .

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego posiada Centra Rehabilitacji Rolników w:
Szklarskiej Porębie, Iwoniczu Zdroju, Horyńcu Zdroju, Kołobrzegu, Jedlcu i Świnoujściu.

Głównym celem rehabilitacji prowadzonej w KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji .

Z rehabilitacji leczniczej realizowanej za pośrednictwem KRUS mogą korzystać osoby zagrożone całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, albo uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – które rokują odzyskanie  zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji.

Osoba, która chce skorzystać z rehabilitacji organizowanej przez KRUS musi spełniać określone wymogi. Na rehabilitację leczniczą kieruje się osobę jeżeli: podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym   zakresie, albo, podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej przez 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą (okres ten nie jest wymagany, w przypadku osoby ubezpieczonej zagrożonej całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym wskutek wypadku przy pracy rolniczej), albo ma  ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji.

Podstawę do skierowania  na rehabilitację leczniczą stanowi:
Prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy lub komisji lekarskiej Kasy, wydane w postępowaniu orzeczniczym dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego  rolników oraz zawierające  wskazania do rehabilitacji leczniczej.

O skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie.

Wzór  wniosku  określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r., w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne.

Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza.

Korzystanie z rehabilitacji za pośrednictwem KRUS nie pozbawia rolników prawa do leczenia uzdrowiskowego, finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szczegółowe informacje o rehabilitacji leczniczej można uzyskać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

 

List Prezesa KRUS na temat  bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolnych.


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

13
kwietnia 2024

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry