Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XXIV Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 07 maja 2021r. odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 11 radnych.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Rzgów.

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.

5. Wnioski i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok,
 • w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2021-2036,
 • w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Rzgów
 • w sprawie przyjęcia programuopieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzgóww 2021r.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych

8. Wolne wnioski i informacje

9. Zamknięcie obrad.

 

Po omówieniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie stałe komisje projektów uchwał wymienionych w punkcie 6 porządku obrad.

Wszystkie uchwały, w głosowaniu imiennym, zostały przyjęte jednogłośnie.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

 

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  19
  maj 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry