Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z XVI Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 27 lipca 2016r. odbyła się XVI Sesja Rady Gminy Rzgów, w której udział wzięło 13 radnych.

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z XV Sesji Rady Gminy Rzgów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
 5. Wnioski i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. w sprawie przyjęcia Koncepcji Gospodarki Ściekowej dla Gminy Rzgów,
 2. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie likwidacji Aglomeracji Rzgów, Gmina Rzgów,
 3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,
 4. w sprawie zmiany WPF Gminy Rzgów na lata 2016 – 2020,
 5. w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej z Wołożyńską Rejonową Radą Delegatów, Republika Białoruś,
 6. w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłacanej Spółce Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 2. Sprawy bieżące, informacje, zapytania.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Po zrealizowaniu stałych punktów porządku obrad Rada Gminy przystąpiła do rozpatrzenia wcześniej omówionych i pozytywnie zaopiniowanych przez wszystkie komisje Rady projektów uchwał i je przyjęła.

Najwięcej uwagi poświęcono Koncepcji Gospodarki Ściekowej dla Gminy Rzgów, którą po zaprezentowaniu przez Zastępcę Wójta przyjęto jednogłośnie. Dokument ten określa optymalne rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej w Gminie Rzgów i jest niezbędny przy aplikowaniu o środki na budowę wodociągów, kanalizacji, przydomowych oczyszczalni ścieków z programu PROW 2014 – 2020.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

 

(-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  12
  czerwca 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry