Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
 • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja z I Sesji Rady Gminy Rzgów

W dniu 23 listopada 2018 r. odbyła się I Sesja Rady Gminy Rzgów, zwołana przez Komisarza Wyborczego, w której udział wzięło 15 radnych. Do momentu wyboru Przewodniczącego Rady obrady prowadził radny senior – Kazimierz Ziółkowski.

TRANSMISJA (proszę kliknąć)

Obrady przeprowadzono zgodnie z niżej przedstawionym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze i złożenie ślubowania przez radnych.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Rzgów i złożenie ślubowania przez Wójta.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Ustalenie porządku obrad.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady:
  a) wybór komisji skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie głosowania.
 7. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego Rady.
 8. Ustalenie liczby Wiceprzewodniczących Rady i ich wybór
  a) wybór komisji skrutacyjnej,
  b) zgłaszanie kandydatów,
  c) przeprowadzenie wyborów.
 9. Sprawozdanie Wójta o stanie Gminy Rzgów na koniec kadencji 2014-2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rzgów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do podejmowania wobec Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów czynności dotyczących wyjazdów służbowych.
 12. Dyskusja i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Iwona Maciejewska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, po czym wszyscy radni złożyli ślubowanie obejmując w ten sposób mandat radnego na 5-letnią kadencję.

Następnie Grzegorz Matuszak otrzymał zaświadczenie o wyborze, złożył przed Radą ślubowanie i objął stanowisko Wójta Gminy Rzgów w kadencji 2018-2023.

Po krótkiej przerwie w obradach, podczas której radni i zaproszeni goście złożyli Wójtowi gratulacje, Rada Gminy, w glosowaniu tajnym, wybrała Romana Jakubowicza na Przewodniczącego Rady oraz dwóch Wiceprzewodniczących Rady: Wiesława Czaję i Wiktora Nawrockiego, którego upoważniono do podejmowania wobec Przewodniczącego Rady Gminy Rzgów czynności dotyczących wyjazdów służbowych.

Wójt przedłożył Radzie Raport o stanie Gminy Rzgów na koniec kadencji 2014-2018.
Następnie jednomyślnie Rada podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Szczegóły dotyczące przebiegu obrad będą zawarte w protokole z sesji, który po przyjęciu przez Radę Gminy na następnej sesji, będzie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Rzgów. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały będą niezwłocznie zamieszczone w BIP.

                                                                                                                                   (-) Biuro Rady


  Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

  Pogoda w naszej Gminie

  13
  kwietnia 2024

  Dziś są imieniny:
  brak wydarzeń

  DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


  Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
  strzałka do góry