Przejdź do treści
Sprawy Urzędowe
Facebook
Portal rzgow.gmina.plus daje możliwość pobierania wniosków oraz wysłania ich przez internet
Projekty Unijnevisibility WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH
text_fields ROZMIAR: A A A   
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
  • Strona Główna Gmina Rzgów
.

Informacja o XLIX Sesji Rady Gminy Rzgów.

W piątek, 22 września 2023 r. , o godzinie 12:00 w sali narad Urzędu Gminy Rzgów odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Rzgów.

 

Porządek obrad będzie następujący:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XLVIII  Sesji Rady Gminy Rzgów.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym i dyskusja nad sprawozdaniem.
5. Wnioski i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok;
b) w sprawie zmian w WPF Gminy Rzgów na lata 2023-2033;
c) w sprawie zmiany uchwały Nr 334/23 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości, w trybie bezprzetargowym, na okres  dłuższy niż trzy lata;
e) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rzgów;
f) w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Gminy Rzgów
/-/ Roman Jakubowicz


Biuletyn Informacji Publicznej  Dziennik Ustaw  Monitor Polski  ePUAP

Pogoda w naszej Gminie

02
października 2023

Dziś są imieniny:
brak wydarzeń

DRUKI DO POBRANIA CEEB GOSPODARKA ODPADAMI INWESTYCJE 2022 Czyste Powietrze TWÓJ DZIELNICOWY Zamówienia Publiczne DOSTEPNOŚĆ UNIA EUROPEJSKA Państwowy Fundusz Celowy Pomoc Prawna MAPA GMINY GISON CERTYFIKATY KLAUZULE INFORMACYJNE WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ GEOPORTAL POWIATU KONIŃSKIEGO


Projekt dofinansowano ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji.
strzałka do góry